Goliath

โกลิอัท แอร์ ชูทเตอร์ บลาสเตอร์

  • การขาย
  • $7.90
  • ราคาปกติ $19.90
Money Back

SHIPPING FROM SG Stock
Estimated Delivery Duration: 1 - 4 days.
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน


โบลว์ดิสก์เจเนอเรชั่นใหม่ที่ยิงขึ้นไปในอากาศได้ไกลถึง 20 เมตร! ถือบลาสเตอร์ในแนวนอน และยิ่งคุณระเบิดแรงขึ้น ดิสก์ก็จะยิ่งไปได้ไกล! เหมาะสำหรับการเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับผู้เล่น 1 คน อายุ 7 ปีขึ้นไป